tr
en
KÜTÜPHANEMİZİ TANIYALIM
ÜYELİK
S.S.S
KULLANIM ŞARTLARI
KÜTÜPHANE SAATLERİ
Hafta İçi :
09:00 - 24:00
Hafta Sonu :
09:30 - 22:00
Stratejik Plan

​​2017 Yılı Milli Kütüphane Başkanlığı İdare Faaliyet Raporu​​​

​​2016 Yılı Milli Kütüphane Başkanlığı İdare Faaliyet Raporu
2015 Yılı Milli K​ütüphane Başkanlığı İdare Faaliyet Raporu

2014 Yılı Milli Kütüphane Başkanlığı İdare Faaliyet Raporu
2013 Yılı Milli Kütüphane Başkanlığı İdare​ Faaliyet Raporu

2015-19 stratejik plan.pdf

Kültür ve Turizm Bakanlığı 2017 Yılı Performans Programı.pdf

Kültür ve Turizm Bakanlığı 2016 Yılı Performans Programı.pdf

2015 Yılı Performans Programı.pdf

bütçe eki.pdf

   Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı bir ana hizmet birimi olarak faaliyetlerini sürdürmekte olan Milli Kütüphane’nin kuruluş çalışmaları 1946 yılında başlatılmıştır. 1948 yılında halka hizmet vermeye başlayan Milli Kütüphane, 1950 yılında yayımlanan 5632 sayılı ‘Milli Kütüphane Kuruluşu Hakkında Kanun’ ile yasal kimlik kazanmıştır.


   Amaç ve işlevleri itibariyle, diğer kütüphane türlerinden farklı ve ayrıcalıklı bir konuma sahip olan Milli Kütüphane, koleksiyon ve binası itibariyle Ülkemizin en büyük kütüphanesidir ve Türk Milletinin hafızası konumundadır. Sahip olduğu kaynakları gelecek nesillere aktarma sorumluluğunu taşıyan  Milli Kütüphane, bu işlevi nedeniyle, aynı zamanda bir milli arşiv ve müze niteliği de taşımaktadır.


    Gerçekleştirdiği faaliyet ve projelerle Türk kütüphaneciliğine önderlik eden ve ülkemizi uluslararası kütüphanecilik platformlarında temsil eden Milli Kütüphane, çağdaş milli kütüphaneler seviyesine ulaşma gayreti içerisinde faaliyetlerini sürdürmektedir.


    Vizyon hedeflerine ulaşma gayretinin yanı sıra sürdürdüğü kamu hizmetlerinde kalitenin artırılması, kaynak kullanımında etkinlik, verimliliğin sağlanması, siyasal hesap verebilme ile mali saydamlığın geliştirilmesine yönelik çabaların somut bir yol haritası olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı 2015-2019 Stratejik Planı yayına ve yürürlüğe girmiştir.


    Stratejik Planın bir yıl için çizdiği hedeflerin bir belgesi olan ve idarenin yürüteceği faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren 2015 yılı Bakanlık Performans Programı ve 2014 yılı Milli Kütüphane İdare Faaliyet Raporu da yayınlanmıştır.

​​​​​​