tr
en
KÜTÜPHANEMİZİ TANIYALIM
ÜYELİK
S.S.S
KULLANIM ŞARTLARI
KÜTÜPHANE SAATLERİ
Hafta İçi :
09:00 - 24:00
Hafta Sonu :
09:30 - 22:00
Tarihçe Kronoloji
1946
 
 
 
1965
 
 

Milli Kütüphane kuruluş çalışmaları, 15 Nisan 1946'da Milli Eğitim Bakanlığı Yayımlar Müdürlüğü'nde küçük bir büroda başlatılmış, kısa bir süre içinde 8000 eseri içeren bir koleksiyon oluşturulmuştur.

1 Nisan 1947'de geçici bir süre için başka bir binaya taşınılmış ve bu dönemde koleksiyon adedi 60.000'e ulaşmıştır. Söz konusu koleksiyonu hizmete sunabilmek için Ankara Kumrular sokakta bulunan ve günümüzde Ankara İl Halk Kütüphanesi'ne ev sahipliği yapan bina sağlanmış ve Milli Kütüphane, 16 Ağustos 1948'de kullanıcıya açılmıştır.

Milli Kütüphane 29 Mart 1950 tarihinde kabul edilen Kuruluş Kanunu ile yasal kimlik kazanmıştır. 18 Mayıs 1955'te kabul edilen "Milli Kütüphane'nin Kuruluşu Hakkında Kanun'a Ek Kanun" ile Milli Kütüphane bünyesinde bir Bibliyografya Enstitüsü'nün kurulması sağlanmıştır.

1965 - 1983
1965-73 yılları arasında ilk binanın gelecekteki gereksinimleri karşılayamayacağı öngörülerek yeni bir binanın planlanması çalışmalarına başlanmış ve bina 1982 yılında tamamlanmıştır. Milli Kütüphane, 5 Ağustos 1983'te yeni binasında kullanıcılarına hizmet vermeye başlamıştır.
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLARI
 
Adnan ÖTÜKEN
 
1946

1911'de Manastır'da doğdu. 1935'te İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkoloji ve Fransız Dili ve Edebiyatı bölümlerini bitirdi.

15.04.1946'da Milli Kütüphane Hazırlık Bürosu Şefliğine getirildi.
23.03.1950'de Kütüphane Müdürlüğüne atandı.
28.06.1957.de Kültür Ateşesi olarak Almanya'ya gitti.
17.08.1960'da Milli Kütüphane Müdürlüğüne döndü.

Sami Nabi ÖZERDİM
 
1957

1918'de Hayrabolu'da doğdu. 1938'de Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Hungaraloji Bölümünü bitirdi. 

1942-1943 öğretim yılında Erzurum Lisesinde Türkçe öğretmeni , 1945-1948 yılları arasında Etnografya Müzesinde Asistan, 1946-1960 yılları arasında Milli Kütüphanede memur, uzman ve başuzman olarak görev yaptı. 

1957-1960 yılları arasında Milli Kütüphane Müdür Vekilliğinde bulundu. 1960-1974 yılları arasında T.B.M.M. Kitaplık Müdür Yardımcısı, Basın Yayın Yüksek Okulunda Öğretim Görevlisi ve Türk Tarih Kurumunda Atatürk Müzesi Dokümantasyon Bölümü görevlisi olarak çalıştı. 

İzzet ÖZGÜÇ
 
1977

1939 yılında Artvin'in Ardanuç İlçesi Anaçlı Köyünde doğdu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 1965 yılında mezunu olup, öğrenci iken 1962 yılında ODTÜ Kütüphanesinde memuriyete başladı. 

Daha sonra, Dicle Üniversitesi, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanelerinde ve Kültür Müsteşarlığı Kütüphaneler Genel Müdürlüğünde çalıştı. 

1977 yılında bir yıl kadar Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi'nde çalıştı. 

Kültür Bakanlığı Kütüphaneler Genel Müdürlüğü ve Milli Kütüphane'de çeşitli görevlerde bulundu. 

Esin KARAASLAN
 
1978
1933'de Konya'da doğdu. 1954 yılında Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi. 

1955 yılında Milli Kütüphane Bibliyografya Enstitüsünde göreve başladı. Daha sonra, Devlet Yayınları Dokümantasyon Merkezinde uzmanlık ve başuzmanlık kadrolarında çalıştı. 

1978 yılında ise Milli Kütüphane Müdürü oldu. 1985 tarihinde emekliye ayrılmıştır. 
Mustafa N. SEFERCİOĞLU 
 
1979
1943'te Nevşehir'de doğdu. 1972 yılında A.Ü. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. 

1968 yılında memur olarak atandığı Milli Kütüphane'de bölüm şefi, şube müdür yardımcısı, şube müdürü, uzman ve genel müdür yardımcılığı görevlerinde bulundu. 

1979 yılında müdürlük haline getirilmiş olan Milli Kütüphane'ye müdür olarak atandı. Aynı yıl, kendi isteği ile atandığı Kültür Bakanlığı Milli Folklor Araştırma Dairesi Müşavirliği görevini 1983 yılına kadar sürdürdü. 

1983 yılında Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümüne önce öğretim görevlisi, daha sonra da öğretim üyesi olarak atandı. 1988 yılında Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesine geçti. 
Müjgan CUNBUR
 
1980
1926'da İstanbul'da doğdu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve edebiyatı Bölümünü bitirdi. 

1952'de Edebiyat Doktoru ünvanını aldı. 1952 yılında Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde Kütüphaneci olarak göreve başladı. 1954'de Milli Kütüphaneye naklen geçti. 

1956'da uzman oldu, 1959-1960 yıllarında müdür vekilliği yaptı. 1965 yılı Temmuz ayında (08.07.1965) Milli Kütüphane Genel Müdürlüğüne atandı. 1978'de Kültür Bakanlığı Müşavirliğinde görevlendirildi. 

1980 yılı Mayıs ayında Milli Kütüphane Müdür Vekilliğine getirildi. 1984 Yılında Milli Kütüphane'nin Başkanlık olması ile kadrosu değiştirildi ve 11.12.1987 tarihinde de emekliye ayrıldı. 
Şahika ÜNAL
 
1985
1965'te Ankara, Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulu Resim Bölümünden mezun oldu. Ağrı ve Karabük'te öğretmenlik yaptı. 

Ankara Film Radyo televizyon ile Eğitim Merkezi'nde 18 yıl (9 yıl televizyon program yapımcısı-yönetmeni, 9 yıl prodüksiyon başkanı olarak) çalıştı. 

1985 yılında istihdam'dan sorumlu Devlet Bakanı'nın danışmanlığı ile görevlendirildi. 1988'de Milli Kütüphane Başkanlığına getirildi. 

Kültür ve Turizm Bakanlıklarında kültür ürünlerine ilişkin geliştirme ve üretimi yönlendirme çalışmaları yaptı. Her iki Bakanlığın Uzmanlar Kurulu üyeliğini yürüttü. 1996 Ekim ayında Kültür Bakanlığı Müşavirliği'nden emekli oldu. 
Altınay SERNİKLİ
 
1990
1942'de Erzurum'da doğdu. Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Bölümünden mezun oldu. 

1966'da Milli Kütüphanede çalışmaya başladı. 

1970 yılında Mikrofilm ve El yazmaları Şube Müdürü oldu. 

1978 yılında Milli Kütüphane Müdür Yardımcılığına atandı. 1984 yılında Milli Kütüphane'nin Başkanlık olması ile kadrosu Başkan Yardımcılığı olarak değiştirildi. Çeşitli tarihlerde vekaleten yürüttüğü Milli Kütüphane Başkanlığı görevine 1990 yılında asaleten atandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Müşavirliğinden emekli oldu. 
Celal TOK
 
2005
1945'de Kars’ta doğdu. Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Radyo ve Televizyon Bölümünden 1974 yılında mezun oldu. Aynı üniversitenin İdari Bilimler Enstitüsünde Yüksek Lisansını tamamladı. 1971 yılında Gelirler Genel Müdürlüğünde İstihbarat Memuru olarak göreve başladı

1973 yılında Danıştay Başkanlığında Yayın Şefi olarak naklen atandı. 1977 yılında aynı kurumda Tasnif-Yayın Bürosu Müdür Yardımcısı olarak atandı.1979 yılında 

Kültür Bakanlığına Şube Müdürü olarak naklen atandı. 1984 yılında Kültür Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğüne Daire Başkanı olarak atandı ve 2004 yılına kadar Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Milli Kütüphane Başkanlığı, 

APK Başkanlığı ve Kütüphaneler Genel Müdürlüğünde Daire Başkanı olarak görev yaptı. 2005 yılında Milli Kütüphane Başkanlığına vekâleten atandı. 2010 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı Müşavirliğinden emekli oldu.
Tuncel ACAR
 
1996
1955' te Ankara'da doğdu. 1978 yılında Ankara Üniversitesi D.T.C.F. Kütüphanecilik Bölümünden mezun oldu. Aynı yıl Temmuz ayında Başbakanlık DPT Dokümantasyon Şubesi'nde göreve başladı. 

Mecburi hizmeti nedeniyle 1979 yılı Mart ayında Kültür Bakanlığı Cebeci Halk Kütüphane'sine seksiyon şefi olarak atandı. 

1980 yılında ise Kütüphaneler Genel Müdürlüğü'ne geçti. Burada 1990 yılı Ağustos ayına kadar Kütüphaneci, Şube Müdür Yardımcılığı, Şube Müdürlüğü ve Daire Başkan Vekilliği gibi görevlerde bulundu. 

Haziran 1988-Temmuz 1989 arası bir yıl A.B.D. Alabama Eyaleti, Tuscaloosa Şehrinde kütüphanecilik stajı yaptı. 

1990 yılı Ağustos ayında Milli Kütüphane'ye Başkan Yardımcısı, 1996'da Başkan olarak atandı. 27.02.2013 tarihinde görevinden ayrılmıştır.
Zekeriya BATMAZOĞLU
 
2013
1968 yılında Denizli’nin Tavas İlçesinde doğdu. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden 1992 yılında mezun oldu. 1994 -1999 yıllarında T.B.M.M ‘de Milletvekili Danışmanı olarak, 1999-2001’de Emlak Bankasında Mali Tahlil Uzmanı olarak çalıştı.

2001 yılından bu yana Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Kütüphane Başkanlığı ile Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğünde farklı idari unvanlarda ayrıca İstanbul Telif Hakları ve Sinema Müdürlüğü görevlerinde bulundu ve sektörel çalışmalar yaptı. 27 Şubat 2013 – 14 Haziran 2013 tarihlerinde Milli Kütüphanede Başkanvekilliği yaptı.

Halen Bakanlık Müşaviri olarak görev yapmaktadır. Evli olup iki çocuğu vardır.