tr
en
KÜTÜPHANEMİZİ TANIYALIM
ÜYELİK
S.S.S
KULLANIM ŞARTLARI
KÜTÜPHANE SAATLERİ
Hafta İçi :
09:00 - 24:00
Hafta Sonu :
09:30 - 22:00
Misyon, Vizyon, Değerlerimiz
 
 
GALERİ
Milli Kütüphaeden Görünümler

VİZYON

Ülkemizdeki kütüphanelere önderlik etmek, ulusal bilgi ağının merkezi haline gelerek bilgi toplumunun oluşturulmasına, toplumun kültürel ve sosyal yönden gelişmesine katkıda bulunmaktır.

MİSYON


Milli kültür araştırmalarını desteklemek, bu amaca yönelik yurt içinde üretilen bütün eser ve belgeleri toplamak, yurt dışında Türkiye ve Türklerle ilgili yayımlanmış eserler ile Türk yazarlarının yurt dışında yayımlanmış eserlerini takip ve temin etmek, her türlü ilim ve sanat çalışmalarını kolaylaştırmak için okuyucu ve araştırmacılara hizmet vermek, milli birikim merkezi olarak yurt içi ve yurt dışı bilgi akışını sağlamak, bütün bunlara bağlı olarak ülkenin milli kültür politikasının oluşumuna katkıda bulunmaktır.

DEĞERLERİMİZ

Kamu Yararı: Faaliyetlerimizde, sahip olduğumuz doğal ve kültürel değerlerin korunmasını ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak; turizmin ülke ekonomisine olan katkısını artırmak. Her türlü faaliyette kişisel kaygıları değil, kamusal çıkarları ön planda tutmak.

Bütünsel Yaklaşım: Kültürel çeşitliliği ulusal bütünlük içinde desteklemek.

Ulusal Dış Politikaya Uygunluk: Ulusal dış politikamız öncelikleri doğrultusunda yurt içi ve yurt dışında saygın bir kurum olmak, öte yandan taraf olduğumuz uluslararası anlaşma ve sözleşmelerden doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek.

Teşvik Edicilik ve Destekleyicilik: Teşvik ve destek uygulamaları, tanıtım politikaları ile kültür ve turizm sektörüne yön vermek, eğitim, araştırma ve kaynak talebinde bulunan paydaşları desteklemek, sanatsal yaratıcılığı geliştirmek.

Sosyal Sorumluluk: Verilen hizmetlerde sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmek. Kültür yatırımlarını ve turizm sektörünü ülkedeki refah ve gelişmişlik dengesizliklerini azaltıcı doğrultuda yönlendirmek.

Hukukun Üstünlüğü: Hukukun üstünlüğünü gözeterek her türlü kamusal faaliyetin icrasında adil, tarafsız ve güvenilir olmak

Şeffaflık ve Hesap Verme Sorumluluğu: Faaliyetlerimizi, paydaşların ve kamuoyunun erişimine açık olarak gerçekleştirmek,  her düzeyde yetkilinin eylem ve kararlarında hesap verebilirlik ilkesini benimsemek.

Yenilikçi, Hızlı ve Kaliteli Hizmet Sunumu: Değişen koşulları, dünyadaki yenilikleri ve teknolojiyi yakından takip etmek, veri ve bilgiye dayalı çalışma anlayışını benimsemek.

Katılımcılık ve Sahiplenme: Kültür ve turizm politikalarının oluşturulmasında, hedeflerin belirlemesinde tüm iç ve dış paydaşlarımızın katılımını sağlayarak, yönetim ve karar alma süreçlerinde tutarlı ve çağdaş bir anlayışla hareket etmek.

Çevreye Duyarlı: Doğal ve kültürel varlıklar ile çevreyi, gelecek nesilleri de dikkate alan bir anlayışla iç ve dış paydaşları ile görüş birliği içinde koruma - kullanma dengesi gözetilerek değerlendirmek.

İnsan ve Zaman Odaklı Hizmet: Toplam kalite yönetimi anlayışıyla hizmet vermek, paydaş memnuniyeti odaklı hareket etmek, zamanı etkin ve verimli kullanmak

Yetkinlik ve Uzmanlık: İş disiplini olan, nitelikli hizmet veren, idealist, özverili, üretken, bilgi birikimini ve tecrübelerini paylaşan,  özgüvenli, tarafsız ve konusunda uzman personele sahip olmak. Uzmanlaşmaya  değer vermek, çalışanların beceri ve yeteneklerini geliştirmelerini teşvik etmek.

Liyakat: Personel istihdamı, idarecilerin atanması ve işbirliği içerisinde yürütülecek tüm çalışmalarda, uzmanlık, yeterlilik, uygunluk ve deneyimi ön planda tutmak.